Op straat voor een Revolutionaire 1 mei 2021!

De huidige pandemie toont duidelijk het falen van een economisch systeem gebaseerd op winst, uitbuiting en onderdrukking. Deze crisis, zoals alle voorgaande, verscherpt de bestaande tegenstellingen. De repressieve gezondheidsmaatregelen (verbod op samenkomsten, avondklok, …), doen misschien vermoeden dat het systeem sterk staat, maar ze tonen juist de zwaktes van de Read more…