Berlin Duvarı’nın yıkılmasından otuz yıl sonra, kapitalistler, kapitalizmden başka hiçbir uygun sistemin mevcut olamayacağını , söylüyorlar ve çoğu insanın büyük ölçüde vazgeçmesine rağmen ve ekolojik bir krizle daha büyük bir krize neden olduğunu tekrar etmeye devam ediyorlar. İktidarda olanlar, alternatif olmadığını yinelemeye devam edebilir, fakat bu söylem cok daha az insanı ikna ediyor.

Burjuvazi, sınıf mücadelesinin proletaryayı marjinalleştirerek ve zayıflatarak yapıldığına inanıyor. Ama yanılıyorlar. Sosyal felaketlerin neden olduğu kârın maksiminalize edimesine karşı mücadele, yeni direniş biçimleri ve yeni yöntemler yaratır. Kâr peşinde koşmak, sağlığımızı tahrip eder, sosyal bağları koparır, kültürün bozulmasına neden olur ve ekosistemimizi tahrip eder.Gençler ayrıca sokaklari yeniden keşfediyor ve şöyle diyorlar: “Sistem iklim değişikliğini değiştirmiyor”.

Kapitalizm bize baskı yapıyor. Kadınlar ve göçmenler cinsiyetçilik ve ırkçılığın kurbanlarıdır. Zenginler insanları birbirine karşı dusman etmeye çalışıyorlar: fakirler fakirlerle savaşıyor.

Sarı yeleklilerin hareketi, 8 Mart grevi, iklim için seferberlik,bunlarin hepsi gerici kapitalizme karsi bir alternatif için aynı özlemleri temsil ediyor!Tüm bu hareketler, herkesi özgür lestiren bir devrim ile sonuçlanmalı. Hepimiz özgür olana kadar kimse özgür değil. Alternatif devrimci: 1 Mayıs için sokaklara cikalim

Faşizm, ırkçılık ve ataerkillik, kapitalizm ve devletlerine karşı savaşalım! Mücadele eden halklarla, mücadele eden işçilerle, mahkumlarla ve siyasi mahkumlarla dayanışma gösterelim. Devrimci kampı orgutleyelim!

Devrimci 1 Mayıs, saat 11: 00’de Saint-Gilles’daki “Carré de Moscou” da başlayacak ve daha sonra Alternatif 1 Mayıs’ın resmi gösterisine katılacak.

Categories: 201905