Kökeni

Devrimci 1 Mayıs İttifakı, 2017 1 Mayıs yürüyüşünün tecrübesiyle 2018 1 Mayıs eylemini düzenleme ve devamında başka ortak eylemlerin organize edilmesi perspektifiyle kuruldu.

Birlik

İttifak, devrimci sol akımlarından gelen grup ve kolektiflerden oluşuyor (anarşist, komünist, özgürlükçü komünist,…) ve birlik temelini şöyle belirliyor:

 • Siyasi akımlarına ait miras ve özellikleri üstlenmek ve savunmak
 • Bu miras hakkında özeleştirel tutumda bulunabilmek
 • Yeni durumları değerlendirip (sınıfın parçlanması, yoksullaşması, büyük metropollerin saniyisizleştirilmesi, haberleşme teknolojilerinin gelişimi, kapitalist küreselleşme, vs.) yeni direniş ve örgütlenme metodların gerekliliği görmek;
 • sınıfsal bir analiz ve pozisyonu temel almak;
 • doğrudan demokrasi mücadelesinde örgütlülük ve siyasi etkiyi bir amaç değil bir araç olarak görmek, sömürülen sınıfı (devlet ya da bürokrasiyi değil) siyasi konu olarak belirlemek;
 • sınıflar mücadelesi, ırkçılığa karşı mücadele ile ataerkil anlayış karşıtı mücadele arasında bağ kurma
 • sömürgeci sistem ve kurumları ile açık bir ayrım üstlenmek, bunun gereği olarak seçimleri ve legaliteyi reddetmek;
 • devrimci sürecin, devlet yapılarının, polisin ve adalet sisteminin yıkımını gerektirdiğinin bilincinde olmak;
 • önceki noktalar temelinde, devrimci solun birlikteliğini gereklilik olarak değerlendirmek

Bu özellikler kurucu grupların yanısıra, Birliğe de aittir.

Devrimci 1 Mayıs Eylemi Gösterisi

Devrimci 1 Mayıs gösterisi Birliğin ilk ve ana faaliyetidir. Bu gösterinin amaçları şöyle

 • devrimci solu dinamik olarak daha görünür kılmak ve bunu bir güç haline getirmek. Gücümüzün bilincini, gücümüzü geliştirmeye yönelttmek;
 • pratik içinde Birliğin bütünlük prensiplerine değer vermek
 • Bu gösteriye, devrimci sol dışında ilerici güçler, sendikalar, antifaşistler, kağıtsızlar, feministler, ırçılık karşıtları, anti emperyalistler, ve genel olarak anti kapitalistler, mücadele yöntemleri her ne olursa (sendikal çalışma, eylem, işgal eylemleri) gösterinin birlik amacını anlayıp saygı gösterdikleri sürece, tüm eylemci ve sempatizanların katılımını bekliyoruz,

Aramızda istemediklerimiz :

 • Diğer gruplara rekabet anlayışı ile bakan ve onları marjinalize etmeye veya sızmaya yönelen gruplar;
 • Gösteriyi küçümseyen ya da gösteriyi içinde direk eylemler yapabilecekleri bir insan topluluğu olarak gören gruplar;
 • Cinsiyet farkı gözeten, ırkçı, şovenist veya homofobik kültüre sahip gruplar.

Birlik insiyatifine katılma şartı yoktur, ancak saygı beklenmektedir. Örneğin slogan ve pankartlarda, gösteriye katılan diğer siyasi akımları provoke ve rahatsız edecek söylemlerden uzak durmak gibi. 2018 1 Mayısının başarısı, bu prensiplerin geçerliliğini ve verimliliğini gösterdi.

Categories: Türk