De huidige pandemie toont duidelijk het falen van een economisch systeem gebaseerd op winst, uitbuiting en onderdrukking. Deze crisis, zoals alle voorgaande, verscherpt de bestaande tegenstellingen.

De repressieve gezondheidsmaatregelen (verbod op samenkomsten, avondklok, …), doen misschien vermoeden dat het systeem sterk staat, maar ze tonen juist de zwaktes van de bestaande orde, in de eerste plaats de vertrouwenscrisis tegenover het gezag.

Als antwoord op de crisis, hebben verschillende projecten van wederzijdse hulp en tegenmacht het licht gezien. Dit is een historisch moment voor revolutionair links. Het is tijd om front te vormen, strijd te voeren, tegenmacht te ontwikkelen en alternatieven op te bouwen.

De revolutionaire 1 mei van 2019 was een succes op vlak van kwaliteit en kwantiteit. De revolutionaire 1 mei van 2020 was een improvisatie, door de lockdown, desondanks waren er (coronaproofe) acties op straat.

Het is nu tijd om de revolutionaire 1 mei van 2021 voor te bereiden als samenkomst van verschillende strijdbewegingen: uitgebuite of werkloze arbeidsters en arbeiders, feministen in strijd tegen seksisme en patriarchaat, studenten, studentes, precaire werkneemsters, werknemers, families die vechten tegen racisme en politiegeweld, slachtoffers van een nalatige overheid, mensen zonder papieren, thuislozen, en zoveel anderen.

We voegen onze stem bij de strijd van van de mensen in Palestina, Griekenland, Koerdistan, Catalonië en overal ter wereld.

Deze 1 mei moet de kracht van een revolutionair alternatief tonen. Met of zonder Covid, met of zonder toelating. We moeten rekening houden met deze factoren, en een massale en strijdbare aanwezigheid te verzamelen, zorgvuldig uitgedacht, zodat de aanwezigen niet worden blootgesteld aan besmetting of massa-arrestaties.

Revolutionaire 1 mei alliantie 2021