Facebook Event

(English below)
1 mei: Een ander einde van de wereld is mogelijk
Deze 1 mei roepen we als anarchisten, samen met de Revolutionaire 1 mei alliantie, weer op om op straat te komen.
Klimaatverandering, stijgende voedselprijzen, oorlog, farmabedrijven die profiteren van de coronacrisis, … Miljardairs hopen nog meer geld op hun al enorme rijkdom, terwijl werkende mensen steeds minder overhouden aan het einde van de maand, om nog maar te zwijgen over werklozen, daklozen, vluchtelingen, sans-papiers …
De wereld die staat en kapitalisme ons aanbieden gaat duidelijk naar de afgrond. Wij willen vechten voor een ander einde van de wereld. Voor een einde aan uitbuiting, overconsumptie en ongelijkheid. Een wereld waar we niet meer sterven in de oorlogen van machtsgeile psychopaten. We willen vechten voor een wereld waar iedereen heeft wat die nodig heeft en geeft wat die kan. Een wereld waar we de limieten van de aarde respecteren. We willen vechten voor een wereld van vrijheid, gelijkheid en solidariteit.
Een ander einde van de wereld is mogelijk
We spreken af om 10u aan Leuven station, nemen de trein van 10u17 naar Brussel.

May 1: Another end of the world is possible
This May 1st, we as anarchists, together with the Revolutionary May 1st Alliance, are calling again for people to take to the streets.
Climate change, rising food prices, war, pharmaceutical companies profiting from the corona crisis, … Billionaires piling even more money on their already enormous wealth, while working people have less and less left at the end of the month, not to mention the unemployed, the homeless, refugees, sans-papiers …
The world offered to us by the state and capitalism is clearly heading for the abyss. We want to fight for a different end of the world. For an end to exploitation, overconsumption and inequality. A world where we no longer die in the wars of power-hungry psychopaths. We want to fight for a world where everyone has what they need and gives what they can. A world where we respect the limits of the earth. We want to fight for a world of freedom, equality and solidarity.
Another end of the world is possible
We Meet at 10h at Leuven station to take the 10h17 train to Brussels.