Allemaal tegen Macron!

Allemaal tegen Macron! Poster [PDF] Op 19 en 20 november komt Macron naar Brussel op uitnodiging van Koning Filip. Macron is een vertegenwoordiger van een nieuwe reactionaire golf, die in de Verenigde Staten belichaamt wordt door Trump, die voorbij traditioneel Read more…

The Call

A Revolutionary May 1st in Brussels ! All over the world, the resistance of the exploited responds to the attacks of the exploiters. Ten years after the “2008 crisis”, these offensives succeed one after the other, supervised by successive governments, Read more…

De Oproep

Revolutionaire 1ste Mei te Brussel Over de hele wereld reageert het verzet van de uitgebuite op de aanvallen van de uitbuiters. Tien jaar na de ‘crisis van 2008’ volgen deze offensieven elkaar op, begeleid door opeenvolgende regeringen, of het nu Read more…

L’Appel

Un Premier Mai Révolutionnaire à Bruxelles ! Partout dans le monde, les résistances des exploité.e.s répondent aux attaques des exploiteurs. Dix ans après la “crise de 2008”, ces offensives se succèdent, encadrées par les gouvernements successifs qu’ils soient sociaux-démocrates, ou Read more…