Door de globale pandemie van het Coronavirus, hebben we besloten om het programma voor de Revolutionaire 1 Mei 2020 aan te passen. Net zoals vorig jaar, was er deze keer een maand van agitatie voorzien in april, met politieke activiteiten. We hebben beslist de revolutionaire betoging en de agitatieactiviteiten uit te stellen, zowel omwille van gezondheidsredenen als door de repressieve maatregelen van de lockdown. De datum van de revolutionaire betoging ligt dus nog niet vast, maar het zal zeker niet vóór 1 juli 2020 zijn. De betoging zal vooraf gegaan worden door een agitatie week, waar we in het echt of virtueel een politieke ruimte zullen creëren, die meer dan ooit nodig is tijdens deze crisis. We werken nu al aan oplossingen om te zorgen dat we niemand in gevaar brengen.

We begrijpen de noodzaak van deze lockdown vanuit een gezondheidsperspectief, maar we kunnen niet anders dan kritiek hebben op de hypocrisie van de regering en de bazen en de manier waarop ze deze pandemie tot nu toe hebben aangepakt. Zoals zo vaak zijn de eerste slachtoffers van de crisis de onderdrukte klassen. Verplegend personeel, zorgend personeel, logistieke medewerkers, de voedingssector en zoveel anderen worden de frontlinie ingestuurd zonder voldoende bescherming voor hun eigen gezondheid en die van anderen. Terwijl regeringen wereldwijd miljarden vrijmaken om bedrijven te redden, wordt er niet gedaan om de zwaksten te beschermen (sans-papiers, interimers, schijnzelfstandige arbeiders, enz.). Zij zien hun leefomstandigheden verder verslechteren. Net zoals in het verleden zal het volk de factuur van de crisis moeten betalen. De heersende klasse zal er van profiteren om hun neoliberale maatregelen op te leggen en onze sociale verworvenheden af te breken.

Tijdens deze pandemie, roepen de heersende klassen en hun vertegenwoordigers op tot nationale eenheid. Volgens hen moeten we doorgaan met werken zonder in opstand te komen, de helden of martelaars uithangen. Terwijl wij spelen met onze gezondheid, terwijl de uitbuitende klassen doorgaan met hun centen te rapen, zonder bij te dragen aan de solidariteit. Wij weigeren te aanvaarden dat de lockdown zou afgebouwd worden voor de economie, terwijl hij doorgaat voor het sociale en politieke leven. Als ze ons aan het werk willen, zullen ze ons op straat krijgen!

Meer dan ooit moeten we ons mobiliseren tegen aanval van het kapitalisme. Afspraak op de revolutionaire betoging, na de lockdown!
Bereid je voor op de dag dat de onderdrukten in opstand komen!

Revolutionaire 1 Mei Alliantie