10.10.21 komen we op straat tegen de klimaatverandering die dramatisch gevolgen dreigt te hebben voor mens en dier. Uiteraard zullen de zwaarste gevolgen zijn voor werkende mensen, geraciseerden en het zogenaamde ‘globale zuiden’. De rijken der aarde hebben geld genoeg om de ergste gevolgen van klimaatverandering te kunnen ontlopen.

De strijd voor het klimaat, klassenstrijd, strijd tegen racisme en vluchtelingenstrijd zijn allemaal met elkaar verbonden.

Wij willen binnen deze klimaatmars de nadruk leggen op de noodzaak om het kapitalisme af te schaffen. Een economisch systeem van oneindige groei is niet houdbaar op een eindige planeet. Integendeel, dit economisch model heeft ervoor gezorgd dat we in deze situatie zijn terecht gekomen.

Het is tijd voor een economie, niet gebaseerd op winst, maar op gelijke verdeling van rijkdom en een leven in balans met wat de aarde aankan.Kom naar ons anti-kapitalistisch blok: zoek de rode en zwarte vlaggen.