Info

Allemaal tegen Macron!

Allemaal tegen Macron! Poster [PDF] Op 19 en 20 november komt Macron naar Brussel op uitnodiging van Koning Filip. Macron is een vertegenwoordiger van een nieuwe reactionaire golf, die in de Verenigde Staten belichaamt wordt Read more…

Contre la visite de Macron

Toutes et tous contre Macron ! Télécharger le poster en PDF. Les 19 et 20 novembre, Macron sera à Bruxelles à l’invitation du Roi Philippe. Macron est le représentant de cette nouvelle vague réactionnaire, incarnée Read more…

The Call

A Revolutionary May 1st in Brussels ! All over the world, the resistance of the exploited responds to the attacks of the exploiters. Ten years after the “2008 crisis”, these offensives succeed one after the Read more…

De Oproep

Revolutionaire 1ste Mei te Brussel Over de hele wereld reageert het verzet van de uitgebuite op de aanvallen van de uitbuiters. Tien jaar na de ‘crisis van 2008’ volgen deze offensieven elkaar op, begeleid door Read more…